>

Privacy - Cookies


PRIVACY EN COOKIEWETGEVING  -  PRIVACY VERKLARING


Wet Algemene verordening gegevensbescherming (Avg)

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de de Wet Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) .

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • E-mailadres
  • Naam, adres en woonplaats
  • Telefoonnummer¬†
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Doeleinden van de gegevensverwerking

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan, waarna alle persoonlijke en/of vertrouwelijke gegevens uit onze bestanden worden gewist/verwijderd.

Geautomatiseerde besluitvorming

3Hzn.nl neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 3Hzn.nl) er tussen zit. 3Hzn.nl gebruikt geen computerprogramma's of -systemen welke geautomatiseerd een besluit nemen.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet door ons aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van, uitsluitend, technische cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

De informatie die ondermeer door cookies wordt verzameld, kan voor bijvoorbeeld de volgende doeleinden worden gebruikt:

  • Gebruiksdoeleinden:¬†om voor u en/of derden het gebruik van de website te vergemakkelijken en/of verbeteren.
  • Onderzoeksdoeleinden:¬†om het gebruik van de website door u en derden te kunnen onderzoeken.

U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Let op: het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig herhalen.

Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, Foursquare en You Tube e.a. Soc.Media

Op deze site kunnen knoppen zijn opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Twitter, Google+, Foursquare, Pinterest e.a.. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter, Google+, Foursquare, Pinterest e.a. zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie hierboven).

Leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter, Google, Foursquare, Pinterest en YouTube eens door, (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief de zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google eens door voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 3Hzn.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@3hzn.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

3Hzn.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Links naar derden

Bij Links naar websites van derden, via de website van 3Hzn.nl verwijzen wij u naar het aldaar geldende cookie- en privacybeleid.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Deze Cookie/privacy Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 6 december 2019


ūüá≥ūüáĪ ¬†¬†¬†| ¬†Links ¬†| ¬†Downloads ¬†| ¬†Contact ¬†¬†| ¬†Disclaimer¬† | ¬†Privacy¬† |¬† Site Map ¬†| ¬†Auteursrechten | Licentierecht¬†¬† ūüá≥ūüáĪ